Przedmiot do wyboru 7

2022L

Kod przedmiotu67S2O-PDW7
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi