Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej

Mechanical processes in agri-food production

2021L

Kod przedmiotu67S2O-PMwPRS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia i definicje. Właściwości surowców rolniczych i spożywczych. Maszyny i urządzenia rozdrabniające. Maszyny zgniatające, szarpiące, udarowe, ścinające, tnące i łamacze. Nadawanie kształtu. Maszyny walcujące, wykrawające, formujące, wytłaczające. Fluidyzacja i transport pneumatyczny.Wyciskanie cieczy. Charakterystyka procesu mieszania. Urządzenia do mieszania. Intensywność mieszania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Określanie właściwości surowców rolniczych i spożywczych. Rozdrabnianie surowców roślinnych. Zgniatanie surowców roślinnych. Nadawanie kształtu. Fluidyzacja i transport pneumatyczny mieszanin ziarnistych. Wyciskanie cieczy z surowców roślinnych. Mieszanie cieczy i produktów ziarnistych.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:ĆWICZENIA:Określanie właściwości surowców rolniczych i spożywczych. Rozdrabnianie surowców roślinnych. Zgniatanie surowców roślinnych. Nadawanie kształtu. Fluidyzacja i transport pneumatyczny mieszanin ziarnistych. Wyciskanie cieczy z surowców roślinnych. Mieszanie cieczy i produktów ziarnistych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lewicki P.P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego., WNT Warszawa, 2006 2) Kiciak P., Podstawy modelowania krzywych i powierzchni., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 3) Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., Maszyny rolnicze: elementy teorii i obliczeń., SGGW Warszawa, 1991 4) Mieszkalski L., Maszyny rolnicze w schematach., ART Olsztyn, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi