Projektowanie operacji technologicznych w produkcji rolno-spożywczej

DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN AGRI-FOOD PRODUCTION

2021L

Kod przedmiotu67S2O-POT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzejczak D., Mikina A., Wajgner M.,, Asortyment towarowy. Organizowanie sprzedaży. Towar jako przedmiot handlu., t. Część 1., Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., 2013 2) Chwałek J., , Ekonomika handlu., t. Część 1, WSiP, Warszawa, 2008 3) Dębski D.,, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw., t. Część 1, WSiP, Warszawa,, 2009 4) Domanśki R., Adamczyk M., Cyplik P.,, Klasyfikacja asortymentu w małych przedsiębiorstwach - rzeczywista potrzeba czy strata czasu., wyd.wyższa szkoła logistyki, 2012 5) Brzeziński M., Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie., Difin, Warszawa, 2013 6) Grandys E. , Podstawy zarządzania produkcją., Difin, Warszawa, 2013 7) Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem., t. Część 1, Difin, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi