Praca przejściowa

Work transition

2022Z

Kod przedmiotu67S2O-PRACP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Prace o charakterze projektowym lub laboratoryjnym. Tematy prac będą powiązane z problematyką badawczą realizowaną w danej Katedrze, a także z potrzebami szeroko pojętej praktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na identyfikację problemu badawczego (naukowego) oraz poprawność formułowania założeń projektowych, umiejętność opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i prawidłowego korzystania z aparatury badawczej. Ćwiczenia obejmą również zagadnienia optymalizacji projektowanych konstrukcji części, podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych.
Opis wykładówBrak,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Prace o charakterze projektowym lub laboratoryjnym. Tematy prac będą powiązane z problematyką badawczą realizowaną w danej Katedrze, a także z potrzebami szeroko pojętej praktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na identyfikację problemu badawczego (naukowego) oraz poprawność formułowania założeń projektowych, umiejętność opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i prawidłowego korzystania z aparatury badawczej. Ćwiczenia obejmą również zagadnienia optymalizacji projektowanych konstrukcji części, podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych.WYKŁAD: Brak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeń, SGGW, Warszawa, 1991 2) Gach S., Miszczak M., Waszkiewicz Cz., Projektowanie maszyn rolniczych, SGGW, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi