Praca dyplomowa

Diploma dissertation

2022L

Kod przedmiotu67S2O-PRDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi