Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Quality and safety management systems

2022Z

Kod przedmiotu67S2O-SZJB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówerotechnologia - jako nauka i dyscyplina wykorzystująca cykl życia produktu i technologii. Identyfikacja wymagań technologicznych dotyczących maszyn i obiektów technicznych. Technologiczne traktowanie eksploatacji pojazdów i maszyn. Sformułowanie wymagań bezpieczeństwa. Zasady oceniania maszyn i urządzeń technicznych na podstawie metody SWOT. Metody ocenowe cząstkowe i kompleksowe eksploatacji. Koszty cyklu życia obiektów technicznych. Statystyczna kontrola procesów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Projektowanie metod ocenowych cząstkowych i kompleksowych systemów eksploatacji. Analiza Pareto. Koszty cyklu życia obiektów technicznych. Metody indukcyjne i dedukcyjne w identyfikacji przyczyn i skutków zdarzeń niebezpiecznych. Wskaźniki oceny zdolności procesu. Karty kontrolne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi