Zastosowanie baz danych w inżynierii produkcji

Application of databases in production engineering

2021L

Kod przedmiotu67S2O-ZBDwIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodział systemów informatycznych. Podstawy administracji systemu Linux. Instalacja. Konfiguracja systemu. Integracja z systemem Windows. Wolne oprogramowanie bazodanowe. Jak działają bazy danych. Przykłady baz danych zawierających informacje dla przemysłu rolno-spożywczego. Formułowanie definicji celu i założeń wstępnych. Analiza istniejącej bazy danych. Tworzenie struktur danych. Definiowanie relacji. Wprowadzanie reguł integralności. Definiowanie perspektyw. Kontrola integralności danych. Wyszukiwanie informacji w systemach eksperckich. Systemy wspomagające podejmowanie decyzji.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:ĆWICZENIA:Praca w środowisku Linux. Obsługa systemu. Narzędzia administracyjne. Konto użytkownika, Zasady zabezpieczeń lokalnych (zasady haseł, zasady blokady konta). Integracja z systemem Windows. Linux - wolne oprogramowanie do budowy baz danych. Składowe bazy danych. Tworzenie tabeli, sposoby dostosowywania tabeli, praca z danymi w arkuszu danych tabeli. Praca z danymi w formularzu, projektowanie formularzy, sprawdzanie poprawności lub ograniczanie zakresu danych w formularzach, znajdowanie i zamienianie danych. Tworzenie perspektyw. Określanie wielokrotnych kryteriów w perspektywach. Projektowanie raportów, przykład grupowania rekordów w raporcie. Projektowanie i pisanie makr i modułów. Posługiwanie się makrami i modułami w bazie danych. Sposoby wyświetlania i zmiana ogólnych właściwości obiektów bazy danych, sortowanie, filtrowanie danych w tabeli. Zmiana nazwy, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie bazy danych. Współużytkowanie danych przez aplikacje. Bazy danych tematyczne w Internecie. Wyszukiwanie informacji w tematycznych bazach danych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hernandes M. J., Projektowanie baz danych dla każdego., Helion, 2014 2) Matotek D., Turnbull J., Lieverdink P., Linux. Profesionalne administrowanie systemem., Helion, 2018 3) Mendrala D., Szeliga M., Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne., Helion, 2015 4) Alexander M., Kusleika R., Excel 2016 PL. Programowanie w VBA., Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi