Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach związanych z branżą rolno-spożywczą. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie pracy w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Ponadto jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2

Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ekoenergetyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Eksploatacja urządzeń energetycznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Eksploracja danych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Inżynieria systemów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metody sztucznej inteligencji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Pozbiorowa obróbka płodów rolnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Procesy cieplne i dyfuzyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Procesy życiowe w przetwórstwie rolno-spożywczym
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Przedmiot do wyboru
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Systemy monitorowania i sterowania w produkcji rolno-spożywczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Zastosowanie baz danych w inżynierii produkcji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Blok 2
7
Metodyka pisania prac dyplomowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Niezawodność i analiza ryzyka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca przejściowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
45
Praktyka
6
ZAL-O
Inne zajęcia
160
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Zarządzanie produkcją i usługami
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Blok 3
8
Praca dyplomowa
20
ZAL
Pracownia magisterska
0
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0