Diagnostyka logopedyczna i postępowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach połykania

2023Z

Kod przedmiotu68S1-DLiPRZP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwin M. , Zaburzenia połykania u starszych osób [w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, 2018, s. 573-613 2) Jarzyńska-Bućko A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., , Postępowanie logopedyczne w zaburzeniach połykania, t. 7, "Nowa Audiofonologia", 2018, s. 47-50 3) Czernuszenko A. , Postępowanie w dysfagii neurogennej, t. 15, "Otolaryngologia", 2016, s. 68-74 4) Mielnik-Niedzielska G., Dysfagia u dzieci, t. 15, "Otolaryngologia", 2016, s. 63-67
Literatura uzupełniająca
Uwagi