Dysleksja

Dyslexia

2023Z

Kod przedmiotu68S1-DYSL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Makarewicz R., 2006 r., Dysleksja w opinii językoznawcy, wyd. UWM Olsztyn, 2) Bogdanowicz M. Adryjanek A, 200 4r., Uczeń z dysleksją w szkole, wyd. OPERON Gdynia, 3) Krasowicz-Kupis G., 2008 r., Psychologia dysleksji, wyd. PWN, s.71-129.
Literatura uzupełniająca
Uwagi