Dyslalia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji

2022L

Kod przedmiotu68S1-DYSLMDTZA2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi