Emisja głosu z elementami logopedii artystycznej

2021L

Kod przedmiotu68S1-EGEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 2) Walczak Deleżyńska M., Aby język giętki... , PWST Kraków, 2004 3) Bednarek J., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wydawnictwo Naukowe, 2005 4) Toczyska B., HARMONIA UNIWERSALIS, HARMONIA , 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi