Elementy psychiatrii i psychopatologii

2022L

Kod przedmiotu68S1-EPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosz M. (red.), Podstawy psychiatri, Warszawa, 1988 2) Bilikiewicz A. (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa, 2003 3) Woźniak T., Zaburzenia mowy w schizofrenii (w:) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Grabias S., Kurkowski M. (red.), Lublin, 2012, s. 645-677
Literatura uzupełniająca
Uwagi