Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Augmentative and alternative communication

2023Z

Kod przedmiotu68S1-KWiD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi