Logopedyczny trening słuchowy

Logopedic training in hearing

2023L

Kod przedmiotu68S1-LTS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, audiowizualne materiały własne, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi