Metody badań społecznych

Methodology of social research

2022L

Kod przedmiotu68S1-MBS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., "Badania społeczne w praktyce", Warszawa , 2004 2) Rubacha K., "Metodologia badań nad edukacją", Warszawa , 2008 3) Palka S., "Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna", Gdańsk 2006, 2006 4) Red.Denzin N., Lincoln Y., "Metody badań jakościowych", Warszawa , 2010 5) Creswell John W., "Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane", Wydawnictwo UJ 13, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi