Pedagogika specjalna

Special education

2022Z

Kod przedmiotu68S1-PEDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaKosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Akapit, Toruń, 2009. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, UAM, Poznań, 1998. Sękowska Z., 1998, "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej", WSPS, warszawa, 1998. Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Impuls, Kraków, 2004. Sowa J., Pedagogika specjalna. Zarys, FOSZE, Rzeszów, 1997. Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Ossolineum, Warszawa 1981.
Literatura uzupełniająca
Uwagi