Podstawy fizjoterapii dla logopedów

2023L

Kod przedmiotu68S1-PFDL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Wczesna interwencja logopedyczna (wybrane artykuły), Harmonia Universalis, 2016 2) J. Nowotny, Podstawy fizjoterapii (wybrane fragmenty), Wyd. Kasper, 2004 3) S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Biomedyczne podstawy logopedii (wybrane fragmenty), Helion, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi