Patologia narządów mowy z ortologopedią

Speech Organs Pathology including Coexisting Malocclusion and Speech Defects

2021L

Kod przedmiotu68S1-PNMO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hortis-Dzierzbicka M., Stecko E., Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Studium foniatryczno-logopedyczne, Warszawa, 2005 2) Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska - Bay K. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk, 2014 3) Obrębowski A., Anatomiczne i fizjologiczne podstawy zaburzeń mowy , t. 20, Logopedia, 1993 4) Łączkowska M., Wprowadzenie do anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu, słuchu i mowy, Lublin, 1981 5) Łabiszewska-Jaruzelska F., Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia (w:) Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka, Warszawa, 1995 6) Rokitianska M., Podstawy ortodoncji dla logopedów, Bydgoszcz, 2004 7) Kubik W., Anatomia, fizjologia, patologia narządów głosu, mowy i słuchu - materiały dla studium logopedii, Warszawa, 1995 8) Konopska L., Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi