Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pre-school and early pedagogy

2021L

Kod przedmiotu68S1-PPWh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna, , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 2) J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Ignatianum, 2011 3) D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, 2005 4) A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, PIW, 2005 5) Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi