Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

Developmental psychology of children and adolescents

2021L

Kod przedmiotu68S1-PRDZMh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, t. -, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009, s. - 2) Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. -, PWN, 2011, s. - 3) Brzezińska A., Ziółkowska B., Appelt K. , Psychologia rozwoju człowieka, t. -, GWP, 2015, s. - 4) Schaffer D., Kipp K., Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości, Wydawnictwo Hamonia, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi