Proseminarium

Proseminar

2022L

Kod przedmiotu68S1-PROS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 2) Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2009 3) Pinker S., Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi