Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna

2022L

Kod przedmiotu68S1-PZPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńraktyka psychologiczno-pedagogiczna służy uruchomieniu wiedzy uzyskanej podczas zajęć z psychologii i pedagogiki ogólnej w trakcie obserwacji i refleksji nad procesem edukacyjnym. Pozwala określić miejsce nauczyciela i podmiotu jego zabiegów w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej
Opis wykładówI:praktyka psychologiczno-pedagogiczna służy uruchomieniu wiedzy uzyskanej podczas zajęć z psychologii i pedagogiki ogólnej w trakcie obserwacji i refleksji nad procesem edukacyjnym. Pozwala określić miejsce nauczyciela i podmiotu jego zabiegów w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Obowiązuje literatura wskazana przez opiekuna praktyki w miejscu praktyki, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi