Rozwój fonetyczny j. polskiego

Phonetic Development of the Polish Language

2022L

Kod przedmiotu68S1-RFJP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJanusz Struryński, "Elementy gramatyki historycznej języka polskiego" Stanisław Rospond, "Gramatyka historyczna języka polskiego" Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz, "Gramatyka historyczna języka polskiego"
Literatura uzupełniająca
Uwagi