Rozwój mowy dziecka - norma i patologia

The development of child language

2021L

Kod przedmiotu68S1-RMDZNIPh
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czaplewska E., Milewski S. (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot, 2011, s. 15-120 2) Porayski-Pomsta J. , O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Warszawa, 2015 3) Gleason J. B., Ratner N. B., Przyswajanie języka (w:) Psycholongwistyka,, Gdańsk, 2005, s. 375-438 4) T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. I, Opole, 2003, s. 279-297 5) Krasowicz –Kupis , G., SLI i inne zaburzenia językowe, Gdańsk, 2012 6) Łobacz P., Prawidłowy rozwój mowy dziecka. Podstawy Neurologopedii. Podręcznik akademicki. (red.) T. Gałkowski, E. Szeląg i G. Jastrzębowskia, Opole, 2005, s. 231-268 7) Stecko E., Logopedia małego dziecka (z filmem instruktażowym), ES, 2013 8) Rocławski B. (red.), Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk, 1991 9) Zalewski T., Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa, 2002 10) Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (red.), Wczesna interwencja logopedyczna (wybrane rozdziały), Gdańsk: Harmonia, 2016 11) Leonard L.B., SLI - Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego. Przeł. M. Hernik, Sopot, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi