Socjolingwistyka z elementami logopedii międzykulturowej

2023Z

Kod przedmiotu68S1-SELM
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi