Funkcjonalny opis języka polskiego

Functional description of Polish language

2021L

Kod przedmiotu68S1-SJPL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Łuczyński, Wiedza o języku polskim dla logopedów., Harmonia Universalis, Gdańsk, 2015, s. r. 1, 3-6 2) A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, wyd. trzecie, rozszerzone, PWN, Warszawa, 1998, s. r. III-IV 3) Z. Klemensiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa: PWN, wyd. XIII, 1986 4) R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, PWN, Warszawa, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi