Seminarium licencjackie i praca dyplomowa V

Baccalaureate seminar and diploma thesis V

2023Z

Kod przedmiotu68S1-SLPD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2009 3) Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 4) Bańkowska E., Mikołajczuk A. , Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Książka i Wiedza , 2000 5) Pinker S., Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi