Seminarium licencjackie i praca dyplomowa VI

DIPLOMA SEMINAR VI

2023L

Kod przedmiotu68S1-SLPD2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eco U. , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Kozłowski R. , Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2009 3) Wolański A. , Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 4) Bańkowska E., Mikołajczuk A. , Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Ksiązka i Wiedza, 2000 5) Pinker S., Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi