Technologie informacyjne w humanistyce

2021L

Kod przedmiotu68S1-TIWHh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wolański A., Edycja tekstów. Poradnik praktyczny, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi