Wprowadzenie do logopedii

Introduction to logopedics

2021L

Kod przedmiotu68S1-WDL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Kurkowski M. (red.) , Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (wybrane rozdziały), Lublin, 2012 2) Gunia G., Lechta V., Wprowadzenie do logopedii, Kraków, 2011 3) Jastrzębowska G., , Logopedia - pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (red.) R. Gałkowski, G. Jastrzębowska (wybrane rozdziały), Opole, 2003 4) Milewski S., Kaczorowska-Bray K.(red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki (wybrane rozdziały), Gdańsk, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi