Wstęp do neurologii

Introduction to neurology

2021L

Kod przedmiotu68S1-WDNh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia , fizjologia, patologia układu nerwowego
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówNeurologia- podstawowe pojęcia, metody badań.Rola układu nerwowego w komunikacji językowej, w procesie nadawania, przetwarzania i odbioru mowy.Schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.Choroby neurodegradacyjne mózgu. Urazy mózgu.Współpraca neurologa,specjalisty rehabilitacji,fizjoterapeuty, pielęgniarki,logopedy i psychologa w terapii chorych.
Cel kształceniaPoznanie wybranych zagadnień z zakresu neurologii i rehabilitacji neurologicznej w celu rozwijania umiejętności diagnozowania logopedycznego i prowadzenia terapii logopedycznej. Zapoznanie się z podstawowymi jednostkami chorobowymi z dziedziny neurologii mającymi wpływ na komunikację językową.Poznanie podstaw rehabilitacji u chorych z deficytami neurologicznymi.
Literatura podstawowa1) Urszula Fiszer, Małgorzata Michałowsk, Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych -- praca zbiorowa , Termedia, 2010 2) Prusiński Antoni, Neurologia.Krótkie kompendium, Termedia, 2010 3) Prusiński Antoni, Neurologia praktyczna , PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca1) Osowicka-Kondratowicz, wyd. UWM, Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu , 2018r., tom
UwagiKoordynator przedmiotu - prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc