Wczesna interwencja logopedyczna

Early speech development care

2022L

Kod przedmiotu68S1-WIL
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do szóstego roku życia, Kraków, 2007 2) Cytowska B., Winczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków, 2006, s. 15-26 3) Geilke L., Rogóż-Bogucka B., Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie (w:) I. Pirogowicz, A. Steciwko (red.) Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie..., Wrocław, 2008, s. 108-112 4) Kaczorowska - Bray K., Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej (w:) E. Czaplewska, S. Milewski (red.) Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot, 2012, s. 223-262 5) Masgutowa S., Reggner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław, 2009 6) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, t. 273-297, Gdańsk, 2012 7) Stecko E., Logopedia małego dziecka, ES, 2012 8) Stecko E., Zapiski z pracy logopedy, ES, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi