Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii w gerontologopedii oraz onkologopedii z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii

2022L

Kod przedmiotu68S1-WLOGZDTG
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Panasiuk, Postępowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych [w:] Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wyd. UMCS, 2015, s. 955 - 994 2) A. Domagała, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego [w:] Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wyd. UMCS, 2015, s. 995-1024 3) J. M. Witkowski, Zmiany biologiczne zachodzące z wiekiem [w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, 2018, s. 36-58 4) B. Bień, Logopeda w zespole interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej [w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, 2018, s. 164-179 5) J. Panasiuk, Zaburzenia mowy u osób w wieku senioralnym - diagnoza i terapia logopedyczna [w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Wyd. UMCS, 2018, s. 367-413 6) A. Hamerlińska-Latecka, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz, 2015 7) G. Jatrzębowska, O. Pelc-Pękala, Mowa laryngektomowanych [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2003, s. 796-806
Literatura uzupełniająca
Uwagi