Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób z mutyzmem wybiórczym

2023L

Kod przedmiotu68S1-WLZDT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Greenspan S., Dotrzeć do dziecka z autyzmem (wybrane fragmenty), WUJ, 2014 2) Bobkowicz-Lewartowska M., Autyzm dziecięcy - zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, 1992 3) Lipski W. , Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu (w:) Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Wyd. UMCS , 2015, s. 461 - 516 4) Panasiuk J., Kaczyńska-Haładyj M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera (w:) Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Wyd. UMCS, 2015, s. 517-554 5) Johnson M., Wintgens A., Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy (wybrane fragmenty), Harmonia Universalis, 2019 6) Goldstein S., Naglieri J. A., Ozonoff S., Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (wybrane rozdziały), WUJ, 2009 7) Jęczeń U., Postępowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji, Wyd. UMCS, 2015 8) Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo (w:) Gałkowski T., Jastrzębowska G. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób starszych , t. 2, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2003, s. 451-463
Literatura uzupełniająca
Uwagi