Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii afazji i dyzartrii

2023Z

Kod przedmiotu68S1-WLZDTAD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czaplewska E., Milewski S. (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (wybrane rozdziały), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 2) Grabias S., Kurowski M. (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (wybrane rozdziały), Wyd. UMCS, 2012 3) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (wybrane rozdziały), Wyd. UMCS, 2015 4) Milewski S., Kaczorowska - Bray K. (red.), Zaburzenia mowy na podłożu uszkodzeń neurologicznych (w:) Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia Universalis, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi