Logopedia -studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Logopedia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, zdrowia, biznesu, nauki i administracji. Może znaleźć zatrudnienie w: placówkach oświatowych wszystkich szczebli (także w szkołach ponadpodstawowych, w charakterze specjalisty), placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego oraz o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach środowiskowych i terapeutycznych, w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Może być również zatrudniony w placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i technik mówienia, np. rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, teatrach, domach kultury oraz innych ośrodkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną. Absolwent jest też przygotowany do prowadzenia badań naukowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Warsztaty językowo-translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
DYKCJA I AUTOKOREKCJA
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
FONOLOGIA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Embriologia i genetyka człowieka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
FIZJOLOGIA I PATOLOGIA OKRESU ROZWOJOWEGO
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
LINGWISTYCZNA ANALIZA TEKSTU W NORMIE I PATOLOGII
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
NEUROLINGWISTYKA
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PARCJALNE ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
ZABURZENIA PROCESÓW EMOCJONALNO-MOTYWACYJNYCH U DZIECI
1
ZAL-O
Wykład
15
Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Warsztaty językowo-translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
ANALIZA BŁĘDÓW W PISANIU
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
ARTETERAPIA I MUZYKOTERAPIA
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnoza idiolektu pacjenta
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
INTERDYSCYPLINARNE NAUCZANIE ZINTEGROWANE W LOGOPEDII
2,5
ZAL-O
Wykład
30
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
REHABILITACJA
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
TEORIE LINGWISTYCZNE W LOGOPEDII
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WYBRANE ASPEKTY OLIGOFRENOLOGOPEDII
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty umiejętności wychowawczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
ELEMENTY PSYCHOTERAPII
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
KOMUNIKACJA Z PACJENTEM
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
ONKOLOGOPEDIA
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PODSTAWY SOCJOTERAPII
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
TYFLOLOGOPEDIA
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WARSZTATY LOGOPEDII KLINCZNEJ
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
WYBRANE ASPEKTY ZABURZEŃ MOWY O PODŁOŻU NEUROLOGICZNYM
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WYBRANE PROBLEMY NIEPŁYNNOŚCI MOWY
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne. Logopedia komputerowa i internetowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
LOGOPEDIA SENIORALNA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PSYCHOGENNE ZABURZENIA MOWY
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
REMANENTY LOGOPEDYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty logopedii klinicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
ZDROWY STYL ŻYCIA
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
PRAKTYKA ZAWODOWA
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0