Dykcja i autokorekcja

Diction and Self-Correction

2021Z

Kod przedmiotu68S2-DYKA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńIstota dykcji i autokorekcji. Wybrane zagadnienia dot. zasad wymowy polskiej. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjno-dykcyjne opracowane w kontekście przedmiotu dykcja i autokorekcja.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Toczyska B. , Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 2) Walczak-Deleżyńska M. , Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, PWST Wydział Zamiejscowy Wrocław, 2004 3) Toczyska B. , Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015 4) Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, HARMONIA UNIVERSALIS, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi