Elementy psychoterapii

Elements of Psychotherapy

2022Z

Kod przedmiotu68S2-ELEP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzesiuk L., Styła R., Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki, DIFIN, 2009 2) Lieb K., Heslinger B., Jacob G., Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii, Elsevier, 2010 3) Kokoszka A., Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, Wydawnictwo UJ, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi