Komunikacja marketingowa

Marketing Communication

2022Z

Kod przedmiotu68S2-KOM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSposoby i przejawy zarządzania dialogiem firmy/osoby prowadzącej działalność gospodarczą z otoczeniem rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem placówek zdrowia i terapeutów. ,ĆWICZENIA:Analiza dobrych i złych przykładów obrazujących dwa podstawowe aspekty zarządzania marketingowego, czyli: zarządzanie marką firmy/specjalisty i zarządzanie komunikacją. Kształcenie umiejętności budowania wartościowych i pozytywnie oddziałujących perswazyjnie komunikatów marketingowych odnoszących się do działalności logopedów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciej Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2001 2) Mirosława Malinowska, Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej, Difin, 2015 3) Jan W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, PWN, 2013 4) Anna Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi