Komunikacja z pacjentem

Communication with the Patient

2022Z

Kod przedmiotu68S2-KOMP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmodele komunikacji; instytucjonalne otoczenie komunikacji w relacji lekarz/terapeuta-pacjent; role i tożsamości komunikacyjne pacjentów i lekarzy/terapeutów; strategie komunikacyjne; paternalizm i jego przejawy; ,ĆWICZENIA:strategie komunikacyjne: omówienie na przykładach; analiza zachowań komunikacyjnych w relacji lekarz-pacjent; ćwiczenie językowych środków prowadzących do osiągnięcia celów terapeutycznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hebanowski, M., Kliszcz, J, Trzeciak B., Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, WL, 1999 2) K. Stefaniak,, Władza i tożsamość w relacji lekarz-pacjent, Atut, 2011, s. 47-123 3) Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny,, WL Kraków, 2002, s. 45-96
Literatura uzupełniająca
Uwagi