Metodyka nauczania czytania i pisania

Methods in Teaching Reading and Writing Skills

2022Z

Kod przedmiotu68S2-MNCP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówLingwistyce podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku. Metody nauczania czytania i pisania w polskiej szkole. Indywidualny rozwój dziecka a jego sprawność w nauce szkolnej. Rozwój mowy a czytanie i pisanie. Metody nauczania i konsekwencje wyboru tylko jednej drogi. ,ĆWICZENIA:Metody nauczania czytania i pisania stosowane w polskiej szkole. Lingwistyczne uwarunkowanie nauki czytania i pisania. Rozwój dziecka a nabywanie umiejętniej czytania i pisania. Praktyczne rozpoznawanie przydatności poszczególnych metod (Rocłowskiego, Majchrzak, Cieszyńskiej). Budowanie jednostki metodycznej do wskazanego etapu kształcenia czytania i pisania. Pomoce dydaktyczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kamińska K., Nauka czytanie dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, 2004 2) Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji , wyd. akademia Pedagogiczna, 2001 3) Bastek Małgorzata, Za-czy-na-my czytać i pisać. Nauka czytania i pisania metodą sylabową. Dla dzieci od lat pięciu, wyd. Annał, 2009 4) Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi