Pierwsza pomoc przedmedyczna

First Aid

2021Z

Kod przedmiotu68S2-PPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci. Pierwsza pomoc w omdleniach, epilepsji, zawale mięśnia sercowego, napadzie astmatycznym, udarach, krwawieniach nosa Pierwsza pomoc w złamaniach, zranieniach, oparzeniach, porażeniach prądem
Opis wykładówIA:Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci. Pierwsza pomoc w omdleniach, epilepsji, zawale mięśnia sercowego, napadzie astmatycznym, udarach, krwawieniach nosa Pierwsza pomoc w złamaniach, zranieniach, oparzeniach, porażeniach prądem,
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sejm RP, Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. DzU 2006 nr 191 poz. 1410., Warszawa, 2006 2) ., Pierwsza pomoc przedmedyczna: zeszyt instruktażowy, Warszawa , 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi