Praktyka zawodowa

Professional training

2022L

Kod przedmiotu68S2-PRZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńraktyka zawodowa - utrwalenie, ugruntowanie i praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w toku studiów w miejscu odbywania praktyki, zgodnie z instrukcją praktyki.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. red., Standardy postępowania logopedycznego , Lublin UMCS, 2020
Literatura uzupełniająca
UwagiObowiązuje literatura przedmiotu wskazana przez opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyk.