Remanenty logopedyczne

A Review of Speech-Language Pathology

2022L

Kod przedmiotu68S2-REL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia, 2012 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne, UŚ Katowice, 2012 6) Hamerlińska-Latecka A., Karwowska M. (red.), Interdyscyplinarność w logopedii, Komlogo Gliwice, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi