Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Master’s Seminar and Dissertation

2021Z

Kod przedmiotu68S2-SMPD1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNa seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł
Opis wykładówIA:Na seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Umberto Eco , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Gianfranco Gambarelli , Praca dyplomowa i doktorska: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie , CeDeWu, 2015 3) Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 4) Steven Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca
UwagiSzczegółowa problematyka seminarium zależy od zainteresowań naukowych danego prowadzącego i jego ustaleń z seminarzystami, ponieważ na logopedii seminaria prowadzą różne osoby, reprezentujące różne dyscypliny badawcze nie sposób jej szczegółowo określić przed rozpoczęciem zajęć z poszczególnym specjalistą.