Wybrane aspekty zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym

Selected Aspects of Neurogenic Speech Disorders

2022Z

Kod przedmiotu68S2-WAZM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Panasiuk J., Afazja a interakcja. TEKST-metaTEKST-konTEKST, Lublin, 2012 2) Mirecka U., Dysartria w mózgowym porażeniu dzieięcym, Lublin, 2013 3) Grabias S., Kurkowski M., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin, 2012 4) Gałkowski T. i in. (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akadmicki, Lublin, 2005 5) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk, 2012 6) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: UMCS, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi