Warsztaty językowo-translatorskie

Workshops in Language and Translation

2021L

Kod przedmiotu68S2-WJT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje ogół zagadnień translatorskich. Poza problemami teoretycznymi związanymi z tłumaczeniem i różnymi teoriami przekładu, zajęcia mają na celu kształcenie warsztatu translatorskiego poprzez ćwiczenia praktyczne polegające na krytyczniej analizie wybranych tekstów naukowych i popularnonaukowych (szczególnie tych związanych z zagadnieniami logopedycznymi) oraz na samodzielnym przekładzie tekstów z języka obcego (angielskiego) na język polski.
Opis wykładów---
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi