Warsztaty logopedii artystycznej

Workshops in Speech-Language Training for Professional Speaking

2022Z

Kod przedmiotu68S2-WLA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu teorii i praktyki logopedii artystycznej. Ćwiczenia polegają na artystycznej – scenicznej interpretacji tekstu w okolicznościach publiczności. Wiele uwagi poświęca się ćwiczeniom indywidualnym, podczas których student wykonuje zadania aktorskie na tekście, dbając zarówno o sceniczny wizerunek słowa, jak i o jego parametry techniczne.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kamińska B., Milewski S. (red.), Logopedia artystyczna, HARMONIA UNIVERSALIS, 2016 2) Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, HARMONIA UNIVERSALIS, 2016 3) Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak