Warsztaty logopedii medialnej

Workshops in Speech-Language Training for Media Workers

2022L

Kod przedmiotu68S2-WLMh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu teorii i praktyki logopedii medialnej. Podczas zajęć studenci wykonują ćwiczenia przygotowujące do wystąpień publicznych przed mikrofonem i kamerą. Przyszli logopedzi medialni realizując zadania z zakresu szeroko rozumianych wystąpień publicznych, dbają o nienaganny wizerunek słowa oraz o adekwatny względem sytuacji język ciała. Studenci uczą się jak korygować i doskonalić wymowę przyszłych dziennikarzy, polityków, rzeczników prasowych, pracowników PR, menadżerów, coachów, nauczycieli, prawników, księży, lektorów, telemarketerów oraz wszystkich tych, których praca związana jest z wystąpieniami publicznymi.
Opis wykładów...
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Kamińska, S. Milewski, LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA, HARMONIA UNIWERSALIS, 2016 2) B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi